1.4. 2020

Mitä tarot-kortit ovat ja miten ne toimivat?

Tarot-kortit ovat yksi suosituimmista tavoista tehdä ennustuksia. Monet pitävät kortteja pilkkanaan, vaikka jotkut saavatkin niistä paljon arvokasta ohjausta elämäänsä. Joka tapauksessa yksi asia on selvä: niillä on pitkä historia.

Mitä tarot-kortit ovat ja miten ne toimivat?

Mistä kortit tulevat? Jotkut uskovat niiden juontavan juurensa muinaiseen Egyptiin tai juutalaisten Kabbalan opetukseen. Kummastakaan ei kuitenkaan ole riittävästi todisteita, joten on todennäköisempää, että kortit saivat alkunsa 1400-luvun Italiassa, jossa peli nimeltään Tarocchini luotiin. Pelissä osallistujat kirjoittivat runoja, jotka perustuivat heille jaettujen korttien temaattisiin mielleyhtymiin.

Tarot-kortit ovat voineet tulla nykypäivän Bridgen tyyppisestä pelistä. Entisaikoina taiteilijat loivat varakkaille italialaisille käsinmaalattuja kortteja, joissa oli erilaisia symboleita, kuten maljoja, miekkoja, sauvoja ja pentagrammeja. Samat symbolit esiintyvät myös moderneissa korteissa, ja korttien lukumäärä, 78, on myös pysynyt samana. Muihin Euroopan maihin tarot-kortit saapuivat 1700-luvun puolivälissä.

Kuten aiemmin mainitsimme, tarot-kortteja on 78 kappaletta. Ne on jaettu suuriin ja pieniin arkanoihin sekä ryhmitelty symbolismin ja ulkoasun perusteella. Suureen arkanaan kuuluu 22 korttia, jotka kuvastavat välttämätöntä elämää ja henkisiä oppeja, kun taas pieneen arkanaan kuuluvat 56 korttia kuvastavat päivittäisiä koettelemuksia. Pienen arkanan kortit on jaettu edelleen kuuteentoista kuvakorttiin, jotka kuvastavat meissä milloin tahansa esiintyviä persoonallisuuden piirteitä – korteissa esiintyy kuninkaita, kuningattaria, sotilaita ja palveluspoikia. Loput 40 korttia pienestä arkanasta on jaettu neljään väriin – maljoihin, miekkoihin, sauvoihin ja pentagrammeihin. Ne kuvastavat tilanteita joita kohtaamme päivittäin.

Miten ne toimivat? Kortit auttavat meitä visualisoimaan elämäntarinoitamme. Ne toimivat eräänlaisena peilinä sieluumme, motivoiden meitä käyttämään sisäistä viisauttamme, joka johdattaa meitä kohti syvempää yhteyttä. Kaikki kortit paljastavat henkisiä oppeja, siten johdattaen meitä polullamme.

Kortteja voidaan lukea eri tavoilla: vaihtamalla fokusta, korttien määrää ja lukumuotoa. Aloittelijat voivat lukea kortteja kysymällä itseltään kysymyksen, johon toivoisi saavansa korteilta vastauksen tai ratkaisun. Voit aloittaa yhdestä kortista, ja hiljalleen lisätä korttien määrää. Jokainen kortti kuvastaa eri näkökulmaa elämääsi.

Korttien lukeminen toiselle henkilölle, tietysti vain heidän luvallaan, vie kollektiivisen tietoisuuden alueille. Harjoittelun avulla opit vastaanottamaan erilaisia viestejä intuitiivisesti ja auttamaan ihmisiä yksilöllisesti.