ilma

Ilma-elementtiä voidaan luonnehtia aktiiviseksi, uteliaaksi, kommunikatiiviseksi, toisaalta hyvin joustavaksi ja sopeutuvaksi, mutta toisaalta levottomaksi ja epävakaaksi. Näin ollen nämä henkilöt ovat monipuolisia.

Nämä henkilöt ovat usein kiinnostuneita eri aloista, koska he ovat innostuneita kaikesta uudesta ja merkittävästä melko nopeasti. Kestävyys ei ole heidän vahva kohtansa sitten. Tapahtuu hyvin usein, että he jättävät työnsä tekemättä motivaation puutteen vuoksi tai siksi, että he löytävät jotain mielenkiintoisempaa tekemistä.

Ongelmia voi ilmetä tunteiden ilmaisun suhteen. Tällaiset henkilöt ovat yleensä syrjäänvetäytyviä, sisäänpäin kääntyneitä ja he eivät halua näyttää haavoittuvuuttaan. Kuitenkin, jos he joutuvat ilmaisemaan itseään, he ovat melko kuumapäisiä ja epävarmoja. Luonteensa vuoksi he ovat holtittomia.