nainen

Naisnapaisuuden merkki koetaan negatiiviseksi, tummaksi, öiseksi ja voimme luonnehtia sitä herkemmäki, henkiseksi ja sisäänpäin kääntyneeksi. Yhteiskunnassa heillä on taipumus sulautua väkijoukkoon tarkkailijoina.

Naisnapaisuus perustuu tunteisiin. Niinpä he kokevat kaikki tilanteet emotionaalisesti. Siitä johtuen tällaiset henkilöt ovat mietteliäitä, joten he voivat tuntua hieman sisäänpäin kääntyneiltä tai erakkomaisilta muiden silmissä. He yleensä pelkäävät esteitä ja vastuuta. Siksi he pyrkivät sulautumaan osaksi taustaa.