Askendentti

luonnehtii alkuenergiaamme, näkemystä maailmasta ja mielipiteitämme

Askendentti

Askendentti, tai nouseva merkki, on horoskooppimerkki joka nousi itäisessä horisontissa syntymäsi ajassa ja paikassa. Tämä näkökohta on tärkeä henkilökohtaiselle horoskoopille määriteltäessä annettua energiaasi ja elämäsi suuntaa.

Se symboloi identiteettiä ja itsensä ilmaisua. Se liittyy myös sanallisiin taitoihin ja tapoihin, siihen miltä he näyttävät muiden silmissä, keneen he samaistuvat tai heidän omakuvaansa. Se voidaan ymmärtää jonkinlaisena "optiikkana", joka on yksilöllinen kullekin yksilölle. Näin ollen, kahdella eri ihmisellä voi olla eri näkemys samasta todellisuudesta.

Askendentti edustaa myös tapaamme kohdata ongelmat; useimmiten uskonnolliset ja filosofiset, mutta myös muut. Se kertoo paljon meidän tavastamme integroitua yhteiskuntaan ja millaisilla ​​ihmisillä me ympäröimme itsellemme.

Askendentti Kauriissa

Askendentti Kauriissa kuuluu kaikkein vaikeimpiin. Nämä henkilöt eivät todennäköisesti elä helppoa elämää. He ovat hy...

 

Ota yhteyttäFacebook